Щодо ідентифікаційного номеру.

Дата: 26-03-2009
Автор: Юрист

В провадженні судів знаходиться значна кількість справ за позовами фізичних осіб до органів ДПС щодо внесення відмітки про наявність права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера до паспорта фізичної особи, яка за релігійними або іншими переконаннями відмовляється від ідентифікаційного номера. На теперішній час судами вирішуються вказані спори на користь податкових органів, оскільки з метою виконання положень Закону України "Про Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів" та врегулювання питання щодо внесення відмітки до паспорта громадянина України фізичній особі, яка за релігійними або іншими переконаннями відмовляється від ідентифікаційного номера, розроблено Порядок унесення відмітки до паспорта громадянина України щодо ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів, який затверджено спільним наказом Державної податкової адміністрації України і Міністерства внутрішніх справ України від 19.10.2004 N 602/1226 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.10.2004 за N 1345/9944, який визначає процедуру внесення вказаної відмітки.

Відповідно до п.1.5 вказаного Порядку особа, яка через свої релігійні або інші переконання відмовляється від ідентифікаційного номера, повідомляє у формі відповідної заяви (додаток 2 до даного Порядку) орган державної податкової служби.

Крім заяви потрібно пред’явити наступні документи:

  • свідоцтво про народження;
  • паспорт громадянина України та подати його ксерокопію;
  • свідоцтво про шлюб (за наявності);
  • свідоцтво про розірвання шлюбу (за наявності);
  • свідоцтво про зміну імені (за наявності);
  • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності).
Протягом 30 днів з дня подачі відповідної заяви про відмову від ідентифікаційного номера, податкова інспекція надає громадянину довідку про скасування ідентифікаційного номера – для подання до органу внутрішніх справ для проставляння відповідної відмітки в паспорті.

Враховуючи вищевикладене та наявну судову практику щодо розгляду вищевказаних судових справ, звертаємо увагу громадян, які за релігійними або іншими переконаннями відмовляються від ідентифікаційного номера, вирішення питання щодо внесення зазначеної відмітки до паспорта громадянина України доцільно здійснювати не в судовому порядку, а згідно із встановленим Порядком за місцем реєстрації.


Додатково: Постанова Верховного суду України "Про відмітку в паспорті ідентифікаційного номера".

Просмотров - 3556