Сумской техникум пищевой промышленности НУХТ

Навчання в технікумі ведеться на денному та заочному відділеннях. Прийом на денне відділення проводиться на базі 9 класів, на заочне відділення - на базі 11 класів.

Як вищий заклад освіти технікум веде підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста і надає початкову вищу освіту.

Адрес: г. Сумы, ул. Пролетарская, 60
Телефоны: (0542) 61-04-35
факс (0542) 61-05-23

Количество просмотров: 724


Сумской кооперативный техникум

Сумський кооперативний технікум здійснює підготовку фахівців на базі 9-ти, 11-ти класів та профтехосвіти за спеціальностями: Оціночна діяльність, Фінанси і кредит, Бухгалтерський облік, Ресторанне обслуговування, Маркетингова діяльність, Товарознавство та комерційна діяльність, Товарознавство в митній справі(спеціалізація)

Адрес: 40022, г. Сумы, ул. Троицкая 37
Телефоны: (0542) 22-36-60
(0542) 25-10-09

Количество просмотров: 702


Сумской государственный педагогический университет им. А. Макаренко (СумГПУ)

Сьогодні СумДПУ ім. А.С. Макаренка – сучасний вищий навчальний заклад ІІІ-IV рівнів акредитації, що є одним із найбільших науково-методичних і культурних центрів Сумської області та Слобожанщини.

За ліценціями, виданими МОН України, університет нині готує близько 8 тисяч студентів денної, заочної й екстернатної форм навчання за чотирма основними напрямками («Педагогічна освіта», «Фізичне виховання і спорт», «Фізика», «Специфічні категорії») та 27 спеціальностями. Усі спеціальності педагогічного напряму подвійні, що дає змогу випускнику викладати кілька дисциплін і надає йому значну перевагу на ринку праці.

Адрес: 40002, г.Сумы, ул. Роменская, 87
Телефоны: (0542) 22-15-17
(0542) 68-59-02

Количество просмотров: 559


Александровская классическая гимназия

Гимназия обеспечивает углубленную подготовку по английскому языку при сильном естественно-математическом цикле. Достижению поставленных целей подчинен весь учебно-воспитательный процесс. Для этого организована профильная и предпрофессиональная подготовка гимназистов.

Адрес: 40022, г.Сумы, ул. Троицкая, 5
Телефоны: (0542) 225-266
Количество просмотров: 522


Колледж СНАУ

Колледж Сумского национального аграрного университета

Адрес: 40019, г. Сумы, поселок Веретеновка
Телефоны: (0542) 24-13-81
Количество просмотров: 510


Частная школа «Золотая рыбка»

Частная ООШ І-ІІ степени «Золотая рыбка»

Адрес: г.Сумы, ул. Новоместенская, 31/1
Телефоны: (0542) 22-22-30
(0542) 679-606

Количество просмотров: 486


Сумский государственный университет (СумГУ)

В университете обучается более 16 тысяч студентов по разным формам обучения образовательно-квалификационных уровней "младший специалист", "бакалавр", "специалист", "магистр" по 60 специальностям 40 направлений 23 областей знаний. Получают образование около 1400 иностранных студентов из более чем 50 стран мира.

Адрес: г.Сумы, ул. Римского-Корсакова, 2
Телефоны: (0542) 68-77-55
(0542) 64-04-99

Количество просмотров: 446


Школа №23

Сумская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №23

Адрес: г.Сумы, пр-т. Михаила Лушпы, 36
Телефоны: (0542) 324-631
Количество просмотров: 416


Школа №26

Сумская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №26

Адрес: г.Сумы, ул. Ахтырская, 21
Телефоны: (0542) 330-349
Количество просмотров: 367


Школа №3

Сумская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №3

Адрес: г.Сумы, ул. Победы, 9
Телефоны: (0542) 220-062
Количество просмотров: 361


1 | 2 | 3 | 4 | 5 > >>

Добавить организацию, предприятие или ЧП в наш каталог можно здесь