Колледж СНАУ

Адрес: 40019, г. Сумы, поселок Веретеновка
Телефоны: (0542) 24-13-81

Колледж Сумского национального аграрного университета

Количество просмотров: 1378

Сумской государственный педагогический университет им. А. Макаренко (СумГПУ)

Адрес: 40002, г.Сумы, ул. Роменская, 87
Телефоны: (0542) 22-15-17
(0542) 68-59-02

Сьогодні СумДПУ ім. А.С. Макаренка – сучасний вищий навчальний заклад ІІІ-IV рівнів акредитації, що є одним із найбільших науково-методичних і культурних центрів Сумської області та Слобожанщини.

За ліценціями, виданими МОН України, університет нині готує близько 8 тисяч студентів денної, заочної й екстернатної форм навчання за чотирма основними напрямками («Педагогічна освіта», «Фізичне виховання і спорт», «Фізика», «Специфічні категорії») та 27 спеціальностями. Усі спеціальності педагогічного напряму подвійні, що дає змогу випускнику викладати кілька дисциплін і надає йому значну перевагу на ринку праці.

Количество просмотров: 1084

Сумский государственный университет (СумГУ)

Адрес: г.Сумы, ул. Римского-Корсакова, 2
Телефоны: (0542) 68-77-55
(0542) 64-04-99

В университете обучается более 16 тысяч студентов по разным формам обучения образовательно-квалификационных уровней "младший специалист", "бакалавр", "специалист", "магистр" по 60 специальностям 40 направлений 23 областей знаний. Получают образование около 1400 иностранных студентов из более чем 50 стран мира.

Количество просмотров: 907

Школа №13

Адрес: г.Сумы, ул. Ильинская, 9
Телефоны: (0542) 221-509

Сумская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №13

Количество просмотров: 743

Школа №5

Адрес: г.Сумы, ул. Доватора, 32
Телефоны: (0542) 25-89-02

Сумская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №5

Количество просмотров: 709

Школа №18

Адрес: г.Сумы, ул. Леваневского, 8
Телефоны: (0542) 250-250

Сумская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №18

Количество просмотров: 610

Школа №16

Адрес: г.Сумы, ул. Мира, 56
Телефоны: (0542) 337-140

Сумская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №16

Количество просмотров: 552

Сумской техникум пищевой промышленности НУХТ

Адрес: г. Сумы, ул. Пролетарская, 60
Телефоны: (0542) 61-04-35
факс (0542) 61-05-23

Навчання в технікумі ведеться на денному та заочному відділеннях. Прийом на денне відділення проводиться на базі 9 класів, на заочне відділення - на базі 11 класів.

Як вищий заклад освіти технікум веде підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста і надає початкову вищу освіту.

Количество просмотров: 149

Частная школа «Золотая рыбка»

Адрес: г.Сумы, ул. Новоместенская, 31/1
Телефоны: (0542) 22-22-30
(0542) 679-606

Частная ООШ І-ІІ степени «Золотая рыбка»

Количество просмотров: 145

Машиностроительный колледж СумГУ

Адрес: г.Сумы, проспект Т.Шевченка, 17
Телефоны: (0542) 22-02-83

Коледж готує фахівців зі спеціальностей: "Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях", "Хімічне і нафтове машинобудування", "Ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів", "Обслуговування програмних систем і комплексів", "Економіка підприємства", "Видавнича справа та редагування", "Друкарське виробництво".

Коледж веде підготовку молодших спеціалістів у групах ступеневої підготовки бакалаврів, що дозволяє його випускникам у подальшому продовжувати навчання в базовому навчальному закладі на 2 та 3 кусах відповідних факультетів та на військовій кафедрі.

Количество просмотров: 144
1 | 2 | 3 | 4 | 5 > >>

Добавить организацию, предприятие или ЧП в наш каталог можно здесь